Algemene voorwaarden

AlgemeneVoorwaarden

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

a. Wiener Konditorei, hierna te noemen: ‘Wiener Konditorei’
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Wiener Konditorei.

2. Bestellingen

2.1. Besteltijden

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen via www.wienerkonditorei.nl.

3. Afhalen bestellling

3.1. Leveringstijden

Voor alle bestellingen geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 14.00 uur is geplaatst.

3.2. Overmacht

Wiener Konditorei is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen enzovoort.

Na bestelling kunt u uw bestelling ophalen in vestiging van Wiener Konditorei. Afhalen kan tijdens de normale openingstijden van de winkel.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.wienenkonditorei.nl zijn inclusief 6% BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Alle particuliere en zakelijke opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de volgende betaalmethodes: iDEAL en betaling bij afhalen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Adressering/data

Wiener Konditorei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

6.2. Overige zaken

– Wiener Konditorei is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

– Wiener Konditorei is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

– Wiener Konditorei is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

– In geval van aansprakelijkheid van Wiener Konditorei is Wiener Konditorei nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.

– Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één week na het constateren van de schade schriftelijk aan Wiener Konditorei is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

7. Annulering

7.1. Door opdrachtgever

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met  Wiener Konditorei. Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. Wiener Konditorei kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

7.2. Door Wiener Konditorei

Wiener Konditorei behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Wiener Konditorei. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Wiener Konditorei kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. Klachten

Op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij Wiener Konditorei. Dit kan telefonisch of via email. Klachten via fax worden niet in behandeling genomen. Klachten worden tot een week na bevestiging van de opdracht in behandeling genomen.

10. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

11. Uitstraling

11.1. product

De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.wienerkonditorei.nl.

11.2. verpakking

Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van het logo van Wiener Konditorei. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de door u bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo dan dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.

12. gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

Gegevens Wiener Konditorei

Wiener Konditorei
Korte Poten 24
2511 EE  Den Haag
Email: info@wienerkonditorei.nl
Tel:  070-360 0549

Winkelwagen

loader
Top